Infraview

Met uiteenlopende kennis en ervaring zorgt InfraView ervoor dat uw organisatie uitstekend wordt ondersteund op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.

Als toezichthouder houden wij toezicht op de dagelijkse gang van zaken. Daarbij worden de kwaliteit, budgetten en opleveringstermijnen in de uitvoeringsfase op basis van de contractstukken bewaakt.

Door het groeiend aantal taken van een beheerder wordt de vraag naar goede ondersteuning bij projecten, onderhoud en uitvoeringswerkzaamheden steeds groter.

Denk hierbij onder andere aan de communicatie naar omwonenden en bedrijven, hoe zijn zij geïnformeerd en waar moeten ze naar toe met hun vragen? Dit is slechts een onderdeel van het werk, maar wordt door omwonenden als zeer prettig ervaren. Daarnaast voert een toezichthouder namens de opdrachtgever de functie van technisch projectleider uit. Daarmee kan de opdrachtgever zich concentreren op de financiele bewaking van een project en heeft hij geen zorgen met betrekking tot de technische realisatie. InfraView vervult  een belangrijke functie en ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en houd verschillende partijen in de gaten waarbij ingegrepen wordt als er dingen worden waargenomen die niet geoorloofd zijn.